Aktualności

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

 DATA:       26 stycznia 2024 r.

GODZINA: 13.00

MIEJSCE: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, sala konferencyjna.

 PROGRAM:

  1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 27 lutego 2023 r.
  2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2023 r.
  3. Dyskusja wokół zagadnień:
    • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
    • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

3.3.    W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

3.4.    W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do

osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

3.5.    Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

3.6 Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

3.7 Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?

3.8 Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2023 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej.

Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 24  stycznia 2024 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  telefon: 25 758 80 68

Zaproszenie – Warsztat Refleksyjny 2024r.

ZAPROSZENIE WARSZTAT REFLEKSYJNY 2024