Aktualności

Zapytanie ofertowe – księgowość projektu Apple

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług księgowych w ramach projektu współpracy międzynarodowej APPLE.

Zgłoszenia proszę składać osobiście lub mailowo do dnia 28.02.2023 r.

Czas trwania umowy od marca 2022 do zakończenia projektu ( ok 18 mc)

Obowiązki księgowego:

1. Analizowanie otrzymywanych dokumentów źródłowych pod względem formalnym i informowania Zleceniodawcy o wykrytych brakach.

3. Prowadzenia w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych.

4. Sporządzanie w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy zeznań i deklaracji podatkowych na podstawie danych wynikających z prowadzonych ksiąg i ewidencji oraz składania ich właściwym organom podatkowym w przewidzianych terminach.

5. Udzielanie Zleceniodawcy niezbędnych informacji i wyjaśnień z zakresu jego zobowiązań podatkowych.

6. Udzielanie wszelkich wyjaśnień organom kontrolnym.

Zapytanie ofertowe – księgowość projektu Apple