Aktualności

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na „Zawodowy kurs wizażu”. Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek). Kurs odbywa się w systemie weekendowym  w terminie: 11.01.2020 r. – 29.02.2020 r, miejsce kursu: Warszawa ul. Piękna 68. Udział w „Zawodowym kursie wizażu” jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”