Aktualności

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.   Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

Szkolenie 22.10.2019 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie. konkurencyjny trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym...

Aktualności