Aktualności

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na szkolenie/warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 lutego 2024r. od godziny 9,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie ul. Rynek 31, 05-304 Stanisławów. Warunkiem zakwalifikowania na szkolenie jest akceptacja Regulaminu rekrutacji i złożenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza rekrutacyjnego. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2024r., decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Formularz zgłoszeniowy_Wystąpienia publiczne

Program szkolena_Wystąpienia publiczne

Regulamin rekrutacyjny_Wystąpienia publiczne

Szkolenie „Promocja kultury w środkach masowego przekazu występuj świadomie komunikuj skutecznie”  – rekrutacja