Paula

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 14.12.2018 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu  14 grudnia 2018 roku (piątek) o godzinie 16.30 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 17.00 w drugim terminie, w Chacie Wiklina Ładzyń ul. Wiklinowa 1, 05-304 Stanisławów, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

Proponowany porządek obrad

Protokół z Walnego zebrania Członków z dnia 11.06.2018 r. 

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 14.12.2018 r.
czytaj więcej

Korowód Kolędowy

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Cegłów oraz Gminną Biblioteką Publiczną „Kulturoteką” w Cegłowie organizuje  już po raz ósmy konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Konkurs będzie doskonałą okazją do prezentacji działających na terenie poszczególnych gmin zespołów muzycznych, artystycznych, kółek zainteresowań oraz amatorów. Zgłoszenia przyjmowane są do 18.12.2018 r. w biurze LGD Ziemi Mińskiej lub pod adresem e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl 
Konkurs odbędzie się 4.01.2019 r. w Hali Sportowo Widowiskowej w Cegłowie , ul. Poprzeczna 27, 05-319 Cegłów od godziny 9.00.

Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ),składające się z maksymalnie 10 osób.

Nagrody w postaci bonów podarunkowych zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek.

W trakcie konkursu planowany jest catering.

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

regulamin Korowód Kolędowy 

karta zgłoszeniowa Korowód Kolędowy

Korowód Kolędowy
czytaj więcej

Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR 13.11.2018 r.

Dnia 13.11.2018 r. w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, odbyło się Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR oraz oceny wdrażania LSR przez LGD Ziemi Mińskiej. Na spotkaniu zjawili się przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, lokalnych przedsiębiorców jak i mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej. W trakcie spotkania przedstawiono dotychczasową realizację LSR (przeprowadzone nabory, podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD w okresie od podpisania umowy ramowej tzn. 17 maja 2016 do dnia 31.10.2018 r. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są względem założonego budżetu i wskaźników są dobre. LSR jest realizowana zgodnie z planem. Przedyskutowano na spotkaniu działania jakimi zajmuje się LGD w ramach działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, dzięki dobrej współpracy z samorządami oraz beneficjentami nabory przebiegają zadowalająco. Doradztwo jest świadczone na wysoki poziomie o czym świadczą systematyczne rozliczenia beneficjentów z każdej grupy.  Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było zebranie wskazówek jak można skuteczniej realizować strategię, co można by zmienić lub ulepszyć gdyby pojawiły się dodatkowe środki. Zebrane wnioski posłużą w przyszłości do ewaluacji śród-okresowej LSR. Spotkanie poprowadził Prezes Zarządu LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski oraz Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

 

      

Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR 13.11.2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 6.11.2018 r.

6 listopada 2018 r. w Domu Weselnym Esta ul.Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki odbyło się szkolenie z :

Zasad rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z zakresu

  1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  2. Budowa lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych oraz stowarzyszeń z terenu LGD, jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Najbardziej jednak skupiono się na zasadach rozliczania projektów, tworzeniu wniosku o płatność, przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego za pomocą portalu ARiMR, procedurze uzupełnień wniosków o płatność. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Aneta Wójcik oraz Prezes Zarządu – Piotr Rawski.

      

Szkolenie 6.11.2018 r.
czytaj więcej

Spotkanie analityczno-refleksyjne 13.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej na Spotkanie analityczno-refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR oraz oceny wdrażania LSR przez LGD Ziemi Mińskiej. Spotkanie odbędzie się 13.11.2018 r. od godziny 8.00 w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14. Program spotkania w załączeniu.

program 13.11.2018 

Spotkanie analityczno-refleksyjne 13.11.2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 6.11.2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat:Zasady rozliczania wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
2. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Szkolenie odbędzie się dnia 6 listopada 2018 r. od godziny 10.00 w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8,05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA 6.11.2018r. zasady rozliczania

Szkolenie 6.11.2018 r.
czytaj więcej

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018

Dnia 17 września 2018 r. w OSP Zamienie odbył się konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018”. W tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała konkurs we współpracy z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki. Bardzo dziękujemy Wójtowi oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Zamieniu  za tak owocną współpracę i pomoc w przygotowaniu finału konkursu, którego celem jest identyfikacja i promocja produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. W tej edycji zgłoszono 77 potraw w 4 kategoriach.

Konkurs składał się z II części – pierwszej- oceny potraw przez jutorów, którymi byli – Marcin Uchman – Wójt Gminy Cegłów, Jolanta Damasiewicz – Sekretarz Gminy Mińsk Mazowiecki, Radosław Bogusz – Student technologii żywienia oraz przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich Anna Bąk.

Po ocenie i wyłonieniu zwycięzców przystąpiono do rozdania nagród.

I tak w kategorii Barszcz regionalny, dania główne:

I miejsce zajęła „Cielęcina” w wykonaniu Ewy Śledziewskiej

II miejsce zajęła „Zupa z kurek” przyrządzona przez Czesławę Leończuk

III miejsce zajęły  „Flaki”  w wykonaniu Małgorzaty Krzyżanowskiej

W kategorii Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki:

I miejsce zajęła „Kaczka nadziewana żurawiną” w wykonaniu Sabiny Bakuły

II miejsce zajęła „Wrzosowianka” w wykonaniu Władysławy Miętus

III miejsce zajęły „Cebulaki” przygotowane przez Annę Bartnicką

W trzeciej kategorii Napoje:

I miejsce zajęła „Nalewka ze śliwek” w wykonaniu Marii Szuba

II miejsce zajęła „Nalewka z malin” w wykonaniu Hanny Gugały

III miejsce zajęło „Wino domowe” które zrobił Wojciech Kisiel

W trzeciej kategorii Desery:

I miejsce zajął „Tort czekoladowy na wiśniówce” w wykonaniu Renaty Parol

II miejsce zajęło „Ciasto bezowe” w wykonaniu Braty Góras

III miejsce zajął „Sernik domowy” który upiekła Mariola Malesa

W każdej z kategorii przyznano również wyróżnienia.

Konkurs ma kultywować mazowieckie tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem, który objęty jest Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

 

                    

 

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2018
czytaj więcej

Szkolenie 5 września 2018

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 5 września  2018 roku od godziny 9.00 w biurze przy ul.Tuwima 2a lok U3  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

  

Szkolenie 5 września 2018
czytaj więcej

Sójka Mazowiecka 2018

W słoneczną sobotę, 22 lipca 2018 roku w Cegłowie, po raz dwunasty odbył się Festyn Regionalny „Sójka Mazowiecka”. Co roku wydarzenie przyciąga coraz więcej uczestników i gości z całego województwa. Na zaproszenie Wójta Gminy Cegłów, Marcina Uchmana, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej również uczestniczyła w festynie. Pracownicy biura oferowali doradztwo i konsultacje z PROW 2014 – 2020. Była to również okazja do przybliżenia dotychczasowej działalności jak i promocji LGD Ziemi Mińskiej.
Pogoda nie przeszkodziła mieszkańcom w odwiedzeniu Festynu i już od samego początku cieszył się on niesłabnącym zainteresowaniem. Jednak największa liczba uczestników skumulowała się na występie gwiazd disco polo Nastji, Sławomira a także zespołu rockwego Oddział Zamknięty.

       

Sójka Mazowiecka 2018
czytaj więcej

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 11 czerwca  2018 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

    

Szkolenie 11 czerwca 2018 r.
czytaj więcej