Paula

Dni pracy LGD w okresie świątecznym

Uprzejmie informujemy, że:

dnia 24.12.2021 – biuro LGD będzie nieczynne

dnia 31.12.2021 – biuro LGD czynne do 12.00

dnia 7.01.2022 – biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy i zapraszamy w pozostałe dni.

 

 

Dni pracy LGD w okresie świątecznym
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2021 roku (czwartek) w Domu Wiejskim w Latowiczu, adres: ul. Rynek 1, 05-334 Latowicz odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 16:30.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • Ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członów LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 17:00.

Zgodnie z § 23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może wnosić do porządku obrad innych punktów.

Proponowany porządek obrad:

proponowany porządek obrad 9.12.2021

protokół walne 21.06.2021

W związku z tym, że mamy sytuację kryzysową spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, bardzo proszę wszystkie osoby, które zdecydują się uczestniczyć w Walnym Zebraniu o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2021

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej we współpracy z Gminą Kałuszyn, Szkołą Podstawową im. Bolesława Prusa w Kałuszynie oraz Domem Kultury w Kałuszynie organizuje  po raz dziesiąty konkurs pod nazwą „Korowód Kolędowy”. Celem konkursu jest kultywowanie i zachowanie tradycji obrzędów kolędowych związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Konkurs, w swoim założeniu, ma być imprezą o charakterze integracyjnym, łączącą pokolenia w przekazywaniu tradycji kolędniczych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 18.11.2021 r. do godz. 15.00 osobiście w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok. U3 Mińsk Mazowiecki lub pod adresem e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl
Konkurs odbędzie się 3.12.2021 r. w w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn od godziny. 10.00

Uczestnikami konkursu mogą być grupy z obszaru LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ),składające się z maksymalnie 10 osób.

Nagrody w postaci bonów podarunkowych zostaną przyznane za zajęcie trzech pierwszych miejsc.
Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i upominek.

W trakcie konkursu planowany jest catering.

Szczegóły konkursu oraz kartę zgłoszenia zawiera Regulamin.

karta zgłoszeniowa korowód

Regulamin Konkursu Korowód Kolędowy 2021

Korowód Kolędowy 2021
czytaj więcej

Informacja – Utrudnienia w pracy biura

Informujemy, że w dniach 27.09.2021 r. – 1.10.2021 r. kontakt z pracownikami biura stacjonarnie będzie niemożliwy.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Pauliną Gójską – 510 196 722.

Przepraszamy za niedogodności.

Zapraszamy do biura od 4.10.2021 r.

Informacja – Utrudnienia w pracy biura
czytaj więcej

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

W dniach 2-4 sierpnia 2021 r. Stowarzyszenie LGD Forum Powiatu Garwolińskiego zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Augustowa pt. „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 30 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przedstawiciele Partnerów – LGD Ziemi Mińskiej. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej https://lgd-garwolin.pl/

Pierwszego dnia w hotelu powitali nas przedstawiciele LGD Kanał Augustowski, na wstępie głos zabrał Wiceprezes LGD Forum Powiatu Garwolińskiego Tomasz Połoczański, powiedział kilka słów o realizowanym projekcie „Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”, że „Operacja Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” w ramach „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”,  następnie rozpoczęliśmy szkolenie nt.

 • Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.

Drugi dzień zaczęliśmy od prezentacji działalności LGD Kanał Augustowski.

Przedstawione zostały główne działania zaplanowane do realizacji w ramach strategii aktywizacji mieszkańców i wsparcia przedsiębiorców, oraz zasady funkcjonowania LGD w Kanał Augustowski. Działanie LGD z Augustowa jest o tyle ciekawe, że nie postradają oni funduszy z PROW, dysponują tylko EFRR, EFS co nie przeszkadza im w tym by realizować \ działania na rzecz lokalnej społeczności.  Następnie odbyło się spotkanie z władzami terytoriów wchodzących w skład LGD Kanał Augustowski, przedstawicielami sektora gospodarczego i społecznego.

Kolejnym punktem programu były wizyty studyjne w miejscach które skorzystały z dofinansowań za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski oraz miejscach, które są ważne dla rozwoju lokalnego.

Odwiedziliśmy Muzeum Kanału Augustowskiego, które zostało dofinansowane z EFRR za pośrednictwem LGD Kanał Augustowski, mieliśmy okazję też odwiedzić miejscowość Raczki i Dowspuda Pałąc Ludwika Paca ( które to skorzystały ze środków z PROW)

Tego dnia przedstawiciele LGD Kanał Augustowski spotkali się z nami popołudniem by przybliżyć tematy związane z

– rolą produktów lokalnych w rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LGD

– zrealizowane projekty dobre praktyki i wyzwania  w perspektywie wielofunduszowej.

Ostatniego dnia wizyty studyjnej odwiedziliśmy Centrum Kultury i Bibliotekę gminy Augustów w Żarnowie gdzie odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Było to ciekawe doświadczenie dla uczestników.

Później miało miejsce krótkie szkolenie nt. wykorzystania potencjału regionu w turystyce, przedstawiono produkty lokalne na ziemiach augustowskich augustowska Jagodzianka, Miodosytnia, Lawendowy Staw,  Augustowska Palarnia Kawy La Kafo.

Wizyta studyjna zakończyła się wspólnym obiadem przygotowanym przez Panie z lokalnych KGW, bazującym na daniach lokalnych min kartacze, babka ziemniaczana czy soczewiaki.

Podczas wyjazdu studyjnego przedstawiciele mazowieckich LGD mieli okazję zobaczyć jak promuje się turystykę i wspiera obszary wiejskie na terenie Podlasia na przykładzie LGD kanał Augustowski, jak wykorzystywane są środki pochodzące z wielofunduszowych LSR. Było mnóstwo okazji do wymiany doświadczeń z władzami lokalnymi oraz przedstawicielami LGD jak i lokalnymi przedsiębiorcami. Dzięki organizacji wyjazdu studyjnego jesteśmy bogatsi o kolejne doświadczenia, nawiązaliśmy kontakty międzyregionalne, zainspirowaliśmy się wielofunduszowością – mamy nadzieję ze w kolejnej perspektywie finansowej również w województwie mazowieckim będzie możliwa realizacja wielofunduszowych LSR. Planujemy też dalszą współpracę miedzy LGD partnerskimi – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD Ziemi Mińskiej oraz LGD Kanał Augustowski.

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

„Międzyregionalna współpraca drogą do rozwoju obszarów wiejskich”
czytaj więcej

Szkolenie Przedsiębiorczość a produkt lokalny – Produkty lokalne czynnikiem rozwoju regionu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach realizacji projektu współpracy PLAT (Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną)  realizowanego

w ramach poddziałania 19.3  „Przygotowanie i realizacja działań z zakresu współpracy z lokalną grupą działania” 

Temat: Przedsiębiorczość i produkt lokalny

Produkty lokalne czynnikiem rozwoju regionu

 Szkolenie odbędzie się dnia 11.08.2021, 12.08.2021 oraz 13.08.2021  od godziny 8.00 w Siedlisku Polanka Wola Polska 56 05-306 Jakubów. 

Podczas szkolenia zapewniamy serwis kawowy i obiad.

Program szkolenia w załączeniu.

plan szkolenia z produktu regionalnego

Szkolenie Przedsiębiorczość a produkt lokalny – Produkty lokalne czynnikiem rozwoju regionu
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 21 czerwca 2021 roku (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.   

Dokumenty:

 1. Proponowany Porządek obrad WZCz
 2. Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok LGD Ziemi Mińskiej
 3. Protokół WZCz 07.09.2020 r.
 4. Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 r.
 5. Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2020 r.

W związku z tym, że mamy sytuację kryzysową spowodowaną pandemią SARS-CoV-2, bardzo proszę wszystkie osoby , które zdecydują się uczestniczyć w Walnym Zebraniu o zachowanie obowiązujących zasad sanitarnych.

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Praca zdalna

W dniach od 8 do 11 czerwca biuro LGD pracuje zdalnie. Prosimy o kontakt telefoniczny po numery telefonów:

Paulina Gójska 510-196-722

Aneta Wójcik 510-197-225

Piotr Rawski 510-197-085

Praca zdalna
czytaj więcej

Zakończona procedura oceny wniosków 3/2021

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2021 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2021 – Rozwijanie działalności gospodarczej, który odpowiada zakresowi operacji określonemu w § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.): tj.  rozwijania działalności gospodarczej.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 159 644,99 € co przy kursie stałym wynoszącym 1€ = 4,00 zł daje kwotę 638.579,96 zł.  Limit dostępnych środków w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym ( kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń). Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 8 wniosków.

W dniu 28 maja 2021r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do weryfikacji formalnej.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2019 poz.1167), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół z posiedzenia Rady  3/2021

Lista operacji zgodnych z LSR i programem 3/2021

Lista operacji niezgodnych z LSR i programem 3/2021

Lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2021

Lista operacji niewybranych do dofinansowania 3/2021

Zakończona procedura oceny wniosków 3/2021
czytaj więcej