Paula

Ogłoszenie – księgowość projektu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuje podmiotu/osoby do prowadzenia księgowości  w ramach planowanego do realizacji projektu współpracy pn. „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji” akronim LARK. Oferty prosimy składać w biurze LGD ZM ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ogłoszeniem udzielamy bezpośrednio w biurze lub pod numerem telefonu 25 758 80 68. Na oferty czekamy do 23.10.2020 r.

Ogłoszenie – księgowość projektu
czytaj więcej

Oferta pracy – księgowa do projektu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuje podmiotu/osoby do prowadzenia księgowości w ramach planowanego do realizacji projektu współpracy „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji” o akronimie LARK. Oferty prosimy składać w biurze LGD ZM ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ogłoszeniem udzielamy bezpośrednio w biurze lub pod nr telefonu 25 758 80 68. Na oferty czekamy do 23.10.2020 r.

Oferta pracy – księgowa do projektu
czytaj więcej

Rekrutacja – wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin wyjazdu: 6-10.10.2020 r. Hiszpania

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej ( gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica ,Stanisławów, Sulejówek ) oraz obszarach partnerów LGD Zielone Mosty Narwi (2 przedstawicieli Partnera), Gminy Siennica ( 1 osoba)W wyjeździe studyjnym biorą udział członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej, które współpracują/są zainteresowani współpracą z LGD Ziemi Mińskiej  na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wyjazd studyjny należy dokonać w terminie podanym w formularzu zgłoszeniowym, poprzez formularz zamieszczony na www.lgdziemiminskiej.pl na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub osobiście w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zgłoszeń należy dokonać od 25.09.2020 do dnia 30.09.2020 r. do godziny 12.00 .

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACYJNY Hiszpania

Program wyjazdu Hiszpania

zgłoszenie wyjazd studyjny Hiszpania 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Rekrutacja – wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich”
czytaj więcej

Szkolenie 07.09.2020 r.

Dnia 07.09.2020 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, odbyło się szkolenie, którego tematem był rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. W ramach szkolenia omówione były m. in. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji z tego zakresu, wzór wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 wraz ze sposobem jego wypełniania, załączniki do wniosku o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 i zasady ich wypełniania. Na końcu uczestnicy szkolenia mieli możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Szkolenie 07.09.2020 r.
czytaj więcej

Ogłoszenie – koordynator projektu LARK

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuje Koordynatora projektu współpracy w ramach planowanej do realizacji operacji pn. „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji” akronim LARK. Oferty prosimy składać w biurze LGD ZM ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ogłoszeniem udzielamy bezpośrednio w biurze lub pod numerem telefonu 25 758 80 68. Na oferty czekamy do 10.09.2020 r.

Ogłoszenie – koordynator projektu LARK
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe dot. wyjazdu do Hiszpanii

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zwraca się z zapytaniem o cenę organizacji wyjazdu studyjnego do Hiszpanii w terminie między 1 października 2020 r. a 30 października 2020 r. dla 14 osób na 5 dni (preferowany termin to 6-10 październik 2020 r.). Na oferty czekamy do dnia 15 września. Szczegóły w załączniku.

Zapytanie ofertowe dot. wyjazdu do Hiszpanii
czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej         

Szkolenie odbędzie się dnia 7 września 2020 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a., lok. U-3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Program szkolenia w załączeniu.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Pobierz [203,08 KB]

Zapraszamy na szkolenie
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 września 2020 roku (poniedziałek) w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie, adres: ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.   

Dokumenty:

 1. Proponowany Porządek obrad WZCz
 2. Bilans 2019
 3. Rachunek Zysków i Strat 2019
 4. Informacja dodatkowa -Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok LGD Ziemi Mińskiej
 5. Protokół WZCz 9.12.2019r.
 6. Projekt Uchwały Nr 1 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2019r.
 7. Projekt Uchwały Nr 2 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019r.
 8. Projekt Uchwały Nr 3 w sprawie wyboru Zarządu
 9. Projekt Uchwały Nr 4 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu dla Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. „Partnerstwo międzynarodowe szansą na rozwój obszarów wiejskich, która ma na celu organizację wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla 14 osób z terenu partnerów w celu nawiązania współpracy międzynarodowej.

Biuro Regionalne KSOW w województwie mazowieckim w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przeprowadziło, zgodnie z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 4/2020, w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. nabór wniosków o wybór operacji do realizacji w Planie Operacyjnym na lata 2020-2021 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 na 2020 rok.

Wpłynęło do nas 52 wnioski o dofinansowanie operacji partnerskich na łączną kwotę 3.228.519,09 zł.

w tym jedna którą realizować będzie LGD Ziemi Mińskiej.

Listę wybranych operacji można zobaczyć pod adresem: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/15602-nabor-operacji-partnerskich-ksow-zakonczony.html

Termin realizacji projektu: do 31.10.2020 r.

Wartość operacji: 66 662,00 zł.

Wyjazd będzie adresowany dla członków LGD, lokalnych liderów, przedstawicieli stowarzyszeń z obszaru LGD, osób bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie LSR, przedsiębiorców oraz pracowników biura LGD jak również przedstawicieli Partnera.

Efektem realizacji operacji ma być między innymi nawiązanie współpracy międzynarodowej miedzy polskimi partnerami a Hiszpanami. W celu osiągnięcia tego efektu najbardziej adekwatną formą realizacji operacji jest wizyta studyjna. W celu właściwej realizacji projektu zawarta została Umowa partnerska, określającą założenia, obowiązki Partnerów w ramach projektu

Projekt ma za zadanie zrealizować konkretne efekty jakimi są:
1. Organizacja wyjazdu studyjnego.
2. Przeszkolenie 14 osób z terenu partnerów.
3.Zainicjowanie współpracy międzynarodowej w okresie roku od dnia zakończenia realizacji operacji.
4.Wzrost aktywności społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na obszarze działania Partnerów w ciągu roku od zakończenia działania.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać po zapoznaniu się z regulaminem, na karcie zgłoszeniowej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Rozstrzygnięcie konkursu dla Partnerów KSOW w konkursie nr 4/2020 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
czytaj więcej

Szkolenie 23.06.2020 r.

Dnia 23.06.2020 r.  od godziny 19.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. odbyło się szkolenie dla beneficjentów z zakresu

Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

  

Szkolenie 23.06.2020 r.
czytaj więcej