Paula

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 29.05.2023 r.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   29 maja 2023 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1600.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1630.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej www.lgdziemiminskiej.pl ,  o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.                                                                 

Porządek obrad

Walne 5.12.2022r.Protokół i załączniki

Sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Uchwała Nr 1_05_2023 w sprawie zmiany Statutu

Uchwała Nr 2_05_2023 w sprawie wyboru Rady

Uchwała Nr 3_05_2023 w sprawie uchwalenia LSR

Uchwała Nr 4_05_2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2022r.

Uchwała Nr 5_05_2023 w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi za 2022r.

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej 29.05.2023 r.
czytaj więcej

Konsultacje LSR na lata 2023-2027

Zapraszamy Państwa do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju „LGD Ziemi Mińskiej” na lata 2023 -2027. Dokument dostępny jest w Biurze „LGD Ziemi Mińskiej” w godzinach jego pracy. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i wyrażenia swojej opinii, czy zgłoszenia uwag.

Konsultacje prowadzone są w dniach 15 – 29 maja 2023 r.

Konsultacje LSR na lata 2023-2027
czytaj więcej

Konkurs kulinarny APPLE 2023

W ramach projektu współpracy pt. „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość” o akronimie APPLE realizowanego w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020 30 marca w Domu Wiejskim w Latowiczu odbył się konkurs kulinarny pt. „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość”. W tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała konkurs we współpracy z Burmistrzem Latowicza Bogdanem Świątkiem- Górskim. Bardzo dziękujemy za tak owocną współpracę i pomoc w przygotowaniu finału konkursu, którego celem jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Motywem przewodnim konkursu było jabłko jako lokalny surowiec, które musiało stanowić jeden ze składników przygotowanej potrawy. W tej edycji zgłoszono 47 potraw w 4 kategoriach.

W kategorii I: Zupy, dania główne

I miejsce zajął Zalewski Dariusz z potrawą ,,Królik w sosie jabłkowo-szałwiowym’

II miejsce zajęła Elżbieta Belkiewicz z potrawą ,,Kaczka z jabłkami’’

III miejsce zajęła Jadwiga Dębowska z potrawą ,,Wątróbka z jabłkiem + surówka z selera  i jabłka’’

W kategorii II: Przystawki

I miejsce zajęła Anna Gójska z potrawą ,,Bułeczki z szarpaną kaczką i jabłkiem”

II miejsce zajęła Anna Malesa z potrawą ,,Śledzie pod pierzynką”

III miejsce zajął Maciej Gujski z potrawą ,,Wiosenna Pokusa”

 

W kategorii III: Napoje

I miejsce zajął Andrzej Jastrzębski z napojem ,,Wino z jabłek”

II miejsce zajęła Katarzyna Szostak z napojem ,,Nalewka jabłkowa”

III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Malwa z napojem ,,Zimowa herbatka Malwa”

 

W kategorii IV: Desery

I miejsce zajęła Mariola Malesa z potrawą ,,Monoporcja szarlotka”

II miejsce zajęła Anna Majewska z potrawą ,,Ciasto z jabłkami i kruszonką”

III miejsce zajęła Magdalena Gujska z potrawą ,,Grzeszna Chwila”

 

 

Konkurs ma na celu propagowanie mazowieckich tradycji kulinarnych oraz podkreślenie wartości produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem, który objęty jest Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

Konkurs kulinarny APPLE 2023
czytaj więcej

Warsztat refleksyjny – relacja

Dnia 27 lutego 2023 r. w związku ze zobowiązaniami LGD w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia, przedstawiciele samorządów terytorialnych oraz wnioskodawcy. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizację LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD, przeprowadzonych naborów oraz realizowanych działań aktywizacyjnych. Omówiono także realizację projektów współpracy krajowych i międzynarodowych.  Dyskutowano o nowym okresie programowania.

        

Warsztat refleksyjny – relacja
czytaj więcej

Konkurs Kulinarny APPLE

W ramach projektu współpracy pt. „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość” o akronimie APPLE realizowanego w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, ogłasza Konkurs kulinarny, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach. Celem Konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Motywem przewodnim konkursu jest jabłko jako lokalny surowiec, które musi stanowić jeden ze składników przygotowanej potrawy.

Zgłoszenia należy przesyłać na karcie zgłoszeniowej do dnia 20.03.2023 do godz. 12.00 na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub listownie na adres biura: Biuro LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a lok.U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź dostarczyć osobiście, z tytułem wiadomości: „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość”. ( liczy się data wpływu do biura)

Konkurs odbędzie się w w Domu Wiejskim w Latowiczu, adres: ul. Rynek 1, 05-334 Latowicz od godz. 10.00 dnia 30.03.2023

Przedmiot konkursu:

Ocenie konkursowej podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych surowców w postaci jabłek (wg receptury własnej uczestnika Konkursu).

Uczestnicy mogą zgłaszać potrawy do Konkursu w 4 kategoriach:

 1. Zupy, dania główne
 2. Przystawki
 3. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
 4. Desery (ciasta i desery)

Nagrody:

 1. I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach – dyplom oraz bony na 700 zł, 500 zł, oraz 400 zł sponsorowane przez LGD Ziemi Mińskiej, możliwe jest przyznawanie wyróżnień.
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz upominek.

Szczegóły zawiera Regulamin:

2023 Regulamin Konkursu kulinarnego

2023 plakat z logo

2023 Karta-zagłoszeniowa-konkurs_kulinarny

Konkurs Kulinarny APPLE
czytaj więcej

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023

ZAPROSZENIE

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na warsztat refleksyjny dotyczący realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.

DATA:       27 lutego 2023 r.

GODZINA: 11.00

MIEJSCE:   Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie; ul. Rynek 31; 05-304 Stanisławów

PROGRAM:

 1. Stan wdrożenia rekomendacji z warsztatu refleksyjnego przeprowadzonego w dniu 9 lutego 2022 r.
 2. Podsumowanie realizacji LSR oraz działań LGD Ziemi Mińskiej do dnia 31 grudnia 2022 r.
 3. Dyskusja wokół zagadnień:
  • Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiega zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
  • W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
  • tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
  • W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
  • W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do
  • osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
  • Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do
  • określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
  • Czy procedury naboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
  • Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjnopromocyjnych, doradczych)?
   • Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Warsztat refleksyjny z udziałem reprezentantów wszystkich sektorów współtworzących LGD jest obowiązkowym elementem wewnętrznej ewaluacji strategii, która poprzedza sporządzenie sprawozdania za 2022 rok. Zachęcamy  do przybycia i udziału w pracy warsztatowej. Zapisy i potwierdzenie uczestnictwa przyjmujemy do dnia 22  lutego 2023 r. do godz. 15.00: e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl  telefon: 25 758 80 68.

WARSZTAT REFLEKSYJNY 2023
czytaj więcej

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach programu Erasmus + w dniach 22.01.2023-26.01.2023 r. gościła na swoim terenie Partnerów z Hiszpanii i Portugalii w ramach wizyty studyjnej w celu współpracy międzynarodowej nakierunkowanej na rozwój organizacji. Podczas pobytu w Polsce nasi partnerzy skorzystali z warsztatów językowych, a także wzięli udział w warsztatach kulinarnych aby poznać nasze dobre praktyki. Przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń lokalnych przywitali zagranicznych gości i przedstawili najważniejsze problemy naszych obszarów w kontekście aktywizacji społeczności lokalnej, włączenia społecznego, integracji międzypokoleniowej oraz międzynarodowej, a także edukacji na obszarach wiejskich. Spotkania oraz warsztaty realizowaliśmy w sposób umożliwiający naszym gościom zdobycie wiedzy na temat Polski oraz działań polskich LGD, pozyskując wiedzę na temat funkcjonowania LGD na terenie Hiszpanii i Portugalii.

Grupą docelową, która odwiedziła nasz teren byli najaktywniejsi członkowie LGD ARDE (3 osoby) i Guadalhorce (3 osoby) – mieszkańcy obszarów wiejskich. Wizyta na terenie LGD ziemi Mińskiej służyła międzynarodowej wymianie dobrych praktyk, prowadzącej do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, integracji kulturowej i międzypokoleniowej, a także dążeniu do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Projekt współpracy Partnerów z zagranicznych LGD z naszym LGD pozytywnie wpłynął na wszystkie nasze organizacje. Dzięki aktywnej działalności stowarzyszeń na rzecz edukacji i włączenia społecznego korzystają mieszkańcy obszarów objętych działalnością 3 partnerskich LGD. Wynikami wizyty Partnerów na obszarze działania naszego LGD jest przede wszystkim wzrost kompetencji oraz jakości pracy dzięki wymianie metod  i sposobów działania osób biorących udział w wizycie, czyli przedstawicieli 3 partnerskich organizacji. Wymiana doświadczeń przyczyniła się do wzrostu aktywności LGD-ów w kierunku dbałości i rozwoju edukacji i kultury, a także pozwoliła nabyć nowe umiejętności i wypracować metody współpracy w celu aktywizacji i edukacji społeczności lokalnej. Rezultaty już są wcielane w życie.

Dziękujemy Gminie Cegłów, Mrozy, Kałuszyn, Jakubów Dobre, Stanisławów oraz Sulejówek za pomoc przy organizacji pobytu oraz warsztatów dla naszych gości.

 

   

Wizyta Portugalczyków i Hiszpanów na terenie LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2022 relacja

Korowód kolędowy organizowany przez LGD Ziemi Mińskiej już od 11 lat na terenie naszego działania odbył się w tym roku 2 grudnia 2022r.  we współpracy z Miastem Sulejówek oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Sulejówku im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w hali sportowej tejże właśnie szkoły.

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 – Gospodarze p. Dyrektor Szkoły Hanna Semeniuk oraz Burmistrz Arkadiusz Śliwa wraz z Prezesem LGD przywitali przybyłych gości oraz Jury w składzie:

1.       Michał Smigielski – Przewodniczący

2.       Wioletta Magdalena Witkowska

3.       Kamila Trochimiak

4.       Agnieszka Żurawska

Po czym nastąpił występ powitalny grupy z Sulejówka, który był bezpośrednią zapowiedzią występów konkursowych.

Swój artystyczny program zaprezentowało 11 grup:

Godzina Nazwa grupy Miejscowość Opiekun grupy
1140 – 1150 Młodzieżówka z Sulejówka

 

Sulejówek Robert Lipka
1150 – 1200 Suchary Podciernie gm. Cegłów Georg Blase

 

1200 – 1210 Chobociaki

 

Chobot gm. Halinów Renata Gałecka
1210 – 1220 Muzykalna SP2 Sulejówek Agnieszka Bemowska

 

1220 – 1230 Jakubowiaczki Jakubów Zofia Czerwińska Gągol

 

1230 – 1240 Świąteczna Drużyna z Halinowa

 

Halinów Justyna Mirosz
1240 –1250 Mistowiacy

 

Mistów gm. Jakubów Małgorzata Kowalczyk
 

 

1300 – 1310 „Bez Nazwy”

 

Dobre Mariola Chojecka
1310 – 1320 Zespół Ludowy Cegłowianie

 

Cegłów Anna Tarczyńska
  1320 – 1330 Szkolna Grupa Kolędnicza „Gwiazdka”

 

Wiśniew gm. Jakubów Joanna Sławińska
1330 – 1340 Razem i Kasianiecka

 

Kałuszyn Teresa Kowalska

 

Komisja konkursowa miała przed sobą trudną decyzję.

Po długiej batalii zdecydowano, że nagrodę główną konkursu „Korowód Kolędowy 2022” otrzymał zespół kolędniczy „Bez nazwy” z Dobrego pod opieką Pani Marioli Chojeckiej (wielokrotni laureaci Korowodów Kolędowych). Grupa otrzymała nagrodę wysokości 2000 zł. w postaci bonów do sklepów z RTV i AGD.

Drugie miejsce zajął Zespół Ludowy Cegłowianie. Grupa otrzymała nagrodę wysokości 1500 zł. w postaci bonów do sklepów z RTV i AGD.

Trzecie miejsce było najtrudniejszą decyzją i zdecydowano, że zajmie je Świąteczna Drużyna z Halinowa. Grupa otrzymała nagrodę wysokości 1000 zł. w postaci bonów do sklepów z RTV i AGD.

Jury wyróżniło również 2 grupy – Mistowiaków oraz Suchary. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali drobne upominki.

Dziękujemy za  wesołe, a za razem bardzo wzruszające występy, które tak cudownie łączą pokolenia.

Zwycięzcom gratulujemy wygranych, a wszystkich zapraszamy za rok! Tym razem do Halinowa….

   

Korowód Kolędowy 2022 relacja
czytaj więcej

Korowód Kolędowy – 2.12.2022 godz. 11.00 – kolejność występów

 

Korowód Kolędowy

Sulejówek 2022r.

Finał konkursu  „ Korowód Kolędowy ” dnia  2 grudnia 2022 r. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku ul. Idzikowskiego 2A .

  1100 – 1115 Rozpoczęcie konkursu, powitanie zaproszonych gości
  1115 – 1130

Występ powitalny zespołu ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

 

Kolejność występów grup kolędniczych

Godzina Nazwa grupy Miejscowość Opiekun grupy
1130 – 1140 Młodzieżówka z Sulejówka

 

Sulejówek Robert Lipka
1140 – 1150 Suchary Podciernie gm. Cegłów Georg Blase

 

1150 – 1200 Chobocianki

 

Chobot gm. Halinów Renata Gałecka
1200 – 1210 Muzykalna SP2 Sulejówek Agnieszka Bemowska

 

1210 – 1220 Jakubowiczanki Jakubów Zofia Czerwińska Gągol

 

1220 – 1230 Świąteczna Drużyna z Halinowa

 

Halinów Justyna Mirosz
1230 – 1240 Mistowiacy

 

Mistów gm. Jakubów Małgorzata Kowalczyk
1250 – 1300 „Bez Nazwy”

 

Dobre Mariola Chojecka
1300 – 1310 Zespół Ludowy Cegłowianie

 

Cegłów Anna Tarczyńska
1310 – 1320 Szkolna Grupa Kolędnicza „Gwiazdka”

 

Wiśniew gm. Jakubów Joanna Sławińska
  1320 – 1330 Razem i Kasianiecka

 

Kałuszyn Teresa Kowalska
1330 – 1340  

 

   
1350 – 1500 Obiad dla wszystkich uczestników konkursu
1500 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

 

              Program Finału Konkursu Korowód Kolędowy 2022r. nowy                                 

 

Korowód Kolędowy – 2.12.2022 godz. 11.00 – kolejność występów
czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   5 grudnia 2022 roku (poniedziałek) w Domu Restauracyjnym „U DZIADKA „ w Sulejówku; adres: ul. Paderewskiego 57/ róg Krasickiego, 05-070 Sulejówek, odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1630.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.

Po Walnym Zebranie, zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej. W związku z tym prosimy o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina Gójska – 510-196-722 do dnia 2 grudnia (poniedziałek) do godziny 1500.

Walne Zebranie_zawiadomienie, porządek obrad

Protokół Walne Zebranie Członków 5.09.2022r.

Projekt Uchwały Nr 1_2022 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu

 

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej