Paula

Szkolenie 22.10.2019 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

konkurencyjny trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie

 • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

 Szkolenie odbędzie się dnia 22.10.2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM-SZKOLENIA-22.10.2019 r.

 

Szkolenie 22.10.2019 r.
czytaj więcej

Szkolenie Rady LGD Ziemi Mińskiej – relacja

Dnia 25 września 2019 r. dla Radnych LGD Ziemi Mińskiej w biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. J. Tuwima 2a lok.U3  zostało zorganizowane szkolenie, którego celem było przypomnienie Radnym zasad oceny wniosków oraz przybliżenie samej specyfiki wniosków składanych do LGD Ziemi Mińskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Szkolenie rozpoczęło się od przedstawienia budżetu LGD, celów szczegółowych oraz ogólnych.

Omówiono procedury oceny wniosków przez Radę, Przedstawiono Radzie jej kompetencje, uprawnienia i obowiązki. Omówiono także szczegółowo lokalne kryteria wyboru oraz program do obsługi wniosków – omikron nabory.

Szkolenie prowadził Prezes LGD Piotr Rawski oraz Główny specjalista ds. Wdrażania funduszy unijnych Sebastian Zdanowicz, którzy poza powyższym omówili najważniejsze akty prawne obowiązujące LGD  określające funkcjonowanie LGD i rady oraz procedury przeprowadzania naborów i przekazywania stosownej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

        

Szkolenie Rady LGD Ziemi Mińskiej – relacja
czytaj więcej

Szkolenie Rady LGD Ziemi Mińskiej 25.09.2019 r.

Zapraszamy wszystkich członków Rady LGD Ziemi Mińskiej na szkolenie pt. „Lokalna Strategia Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej – zasady wdrażania LDR, Statut, Regulamin Rady, Kryteria Wyboru, Procedury – Zasady dokonywania oceny projektów w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, które odbędzie się 25 września 2019 r. o godzinie 8.00 w biurze LGD Ziemi Miskiej ul. Tuwima 2a lok.U3.

Program szkolenie rady 25.09.2019

Szkolenie Rady LGD Ziemi Mińskiej 25.09.2019 r.
czytaj więcej

Konkurs kulinarny „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”

W ramach projektu współpracy „Produkt Lokalny Atrakcją Turystyczną” realizowanego w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej pod patronatem Wójta Gminy Dębe Wielkie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim oraz Stowarzyszenia „Wrzosowianie”, ogłasza konkurs pt. „Dziedzictwo kulinarne szansa na rozwój produktu turystycznwego”, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach.

 1. Barszcz regionalny, dania główne
 2. Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki itp.
 3. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
 4. Desery (ciasta i desery)

Za zajęcie I,II i III miejsca w każdej z kategorii przewidziane są atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik otrzyma również drobny upominek. Podczas wydarzenia przewidziane są występy artystyczne oraz catering.

W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy z terenu LGD Ziemi Mińskiej. Na zgłoszenia czekamy do 20 sierpnia 2019 r. do godziny 12.00.

Szczegóły zawiera regulamin.

karta zgłoszeniowa

regulamin kulinarny

konkurs kulinarny plakat 

 

 

Konkurs kulinarny „Dziedzictwo kulinarne szansą na rozwój produktu turystycznego”
czytaj więcej

Szkolenie 23.07.2019

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 23.07.2019 roku 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze) zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1. Podejmowania działalności gospodarczej
2. Rozwijania działalności gospodarczej

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Szkolenie poprowadził  Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz.

    

Szkolenie 23.07.2019
czytaj więcej

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży

12 czerwca 2019 r. odbył się Gminny Turniej Turystyczno-Krajoznawczy dla Dzieci i Młodzieży w Siennicy. LGD Ziemi Mińskiej chętnie wsparła wydarzenia promujące turystykę na obszarze wdrażania LSR wśród dzieci i młodzieży.

Do konkursu zgłosiło się 6 drużyn. Każda z drużyn miała za zadanie odpowiedzieć na liczne pytania krajoznawcze, opowiedzieć o osobliwości Ziemi Mińskiej.

W tegorocznym turniej przyznano trzy I miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz wyróżnienie.

Celem corocznie organizowanego turnieju jest:

 1. propagowanie wśród dzieci i młodzieży walorów turystycznych Mazowsza i powiatu mińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem walorów turystycznych Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej i Siennicy;
 2. promowanie szlaków turystycznych w powiecie mińskim ;
 3. wspieranie szkół w realizacji programu edukacji regionalnej;
 4. rozwijanie umiejętności twórczych uczniów, zachęcanie do kreatywnego myślenia i działania;
 5. inspirowanie dzieci i młodzieży do podejmowania trudu poznawania najbliższej okolicy;
 6. promocja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działania Leader, działań realizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej

         

Gminny Turniej Turystyczno – Krajoznawczy dla dzieci i młodzieży
czytaj więcej

Relacja – „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” – operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniach 3-6 czerwca 2019 r. LGD Ziemi Miskiej zorganizowało wyjazd studyjno – szkoleniowy do Pragi pt. „ Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W wyjeździe studyjno – szkoleniowym wzięło udział 45 osób, w tym członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD, lokalni liderzy,przedsiębiorcy osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej oraz przedstawiciele Partnerów – LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, Zielone Mosty Narwi oraz LGD „Bądźmy Razem”. Rekrutacja uczestników odbyła się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej www.lgdziemiminskiej.pl. Pierwszego dnia uczestnicy odwiedzili dwie farmy w Czechach. Pierwsza z nich Farma u svátého Jakuba, która zajmuje się hodowlą owiec rasy Suffolk oraz bydła Hereford. Gospodarstwo jest członkiem grup zrzeszających prywatnych rolników w Czechach oraz  Stowarzyszenia hodowców owiec i kóz.

Kolejnym gospodarstwem odwiedzonym przez polskie lokalne grupy działania była rodzinna farma ekologiczna Ekofarma Bošina, która zajmuje się hodowlą bydła rasy SELERS oraz świń rasy Mangalica. Dodatkową hodowlą jest drób. Obszar jaki obejmuje farma to 353 ha. Gospodarstwo prowadzi zajęcia pokazowe dla dzieci oraz młodzieży. Farma jest posiadaczem CERTYFIKATU BIOPRODUKTU organizacji kontrolnej KEZ i regionalnego certyfikatu produktu BROUMOVSKO. W rozwoju działalności pozarolniczej polegającej na budowie ubojni oraz przetwarzaniu sera pomogły środki pozyskane z PROW 2007-2013 oraz 2014-2020.

 

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się szkoleniem podczas, którego uczestnicy zapoznali się z tematyką

 1. Aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój tych obszarów, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, sektora prywatnego oraz organizacji pozarządowych.
 2. Upowszechniania wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystywania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego.
 3. Wspierania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy.
  Wykład poprowadził Milan Kouril, wieloletni doradca w rozpatrywaniu wniosków o dotacje inwestycyjne projektów PROW 2014-2020, wsparcia dla młodych rolników, przygotowania analiz, doradztwa w zakresie przetwórstwa produkcji w gospodarstwie, sprzedaży, i marketingu. Specjalista z zakresu rozwoju obszarów wiejskich.

 

Po wykładach uczestnicy udali się w odwiedziny na rodzinną mleczną farmę Krhanice. Farma zajmuje się działalnością rolniczą od uprawy zbóż i paszy do własnej hodowli bydła. Produkują mleko, którego większość przetwarzana jest bezpośrednio we własnej mleczarni. Gospodarstwo Krhanice oferuje klientom świeże mleko i produkty mleczne wykonane z własnego mleka i przy użyciu naturalnych składników, co czyni je wyjątkowymi produktami na rynku czeskim. W skład gospodarstwa wchodzi 950 hektarów. Właściciele dzięki dotacjom z PROW 2007-2013 oraz 2014-2020 mogli rozwinąć własną mleczarnię, zainstalowali automat do mleka oraz zatrudnili dodatkowych pracowników. Aktualnie zatrudniają 25 pracowników.

Trzeci dzień wyjazdu rozpoczął się od spotkania o tematyce „Wdrażanie PROW w Polsce i w Czechach” z przedstawicielami LGD Rozwój Kladensko i Praga Zachód oraz przedstawicielami samorządów wchodzących w skład tych LGD.

Spotkanie polegało na dyskusji nt. wdrażania PROW na terenie Polski i Czech. Uczestnicy wymienili poglądy na temat dobrych praktyk projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013 i 2014-2020 na terenie polskich i czeskich LGD.

Porównując doświadczenia z Polski i Czech przedstawiciele Lokalnych Grup Działania zauważyli, że „co kraj to obyczaj” i wdrażanie LSR w poszczególnych krajach wygląda nieco inaczej. Polska kładzie nacisk na rozwój infrastruktury niekomercyjnej, drogowej, przedsiębiorczości przede wszystkim. Czechy oprócz tego co robią LGD w Polsce kładą nacisk na szkolenia zarówno dla mieszkańców dorosłych jak i dzieci szkolnych, a także na wspieranie pozarolniczych działalności gospodarczych. Jednak wszyscy działają po to by wspierać zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Dzięki spotkaniu zostały zainicjowane rozmowy dotyczące tworzenia partnerstwa na rzecz realizacji projektów nakierowanych na rozwój obszarów związanych z produktami regionalnymi oraz rozwojem przedsiębiorczości na terenie LGD z Polski i Czech.

Środowym popołudniem uczestnicy udali się do kolejnego gospodarstwa ekologicznego Trněny Újezd zajmującego się hodowlą bydła, owiec, świń i drobiu oraz koni hodowlanych. Gospodarstwo funkcjonuje zgodnie z ustawą nr 242/2000 Dz. w sprawie rolnictwa ekologicznego. Posiada najważniejsze ekologiczne certyfikaty. Uczestnicy byli zachwyceni rozmachem z jakim prowadzone jest gospodarstwo oraz hodowlą koni.

Po powrocie z farmy Trněny Újezd uczestnicy odbyli dalszą część szkolenia z zakresu wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w tym zakresie. Szkolenie poprowadził Michal Benes, który w ciekawy sposób przestawił możliwości współpracy międzynarodowej w kontekście narzędzi internetowych oraz współpracy opartej na promocji obszarów wiejskich.

Ostatniego dnia wyjazdu przedstawiciele polskich LGD spotkali się z przedstawicielami trzeciego czeskiego LGD Hradec Králové.

Przedstawiciele LGD opowiedzieli o swoim projekcie „Jeden krok naprzód”. LGD Hradec Králové, wchodzi w skład Krajowej Sieci Lokalnych Grup Działania w Czechach. Projekt jest skierowany do młodych ludzi, którzy spędzili większość swojego życia w domu dziecka w Nechanicach koło Hradca Králové. Zwłaszcza dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych lub słabych społecznie, dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym lub dorastających w rodzinie zastępczej. Projekt pomaga dzieciom wejść w dorosłe życie.

 

Na koniec spotkania osoby reprezentujące tamtejsze LGD odpowiadały na pytania zgromadzonych, wymieniono się doświadczeniami.

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

                            

Relacja – „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” – operacja realizowana w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
czytaj więcej

Rekrutacja do projektu „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizuje wyjazd studyjno-szkoleniowy w ramach realizacji operacji pt. „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych” w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Termin wyjazdu: 3-6.06.2019 r. Praga ( Czechy)

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej ( gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek ) oraz obszarach partnerów LGD Zielone Mosty Narwi ( 5 przedstawicieli Partnera), LGD Forum Powiatu Garwolińskiego (3 przedstawicieli Partnera), LGD „Bądźmy Razem” ( 7 przedstawicieli Partnera).

W wyjeździe studyjnym biorą udział członkowie Zarządu, pracownicy Biura LGD, członkowie LGD oraz inne osoby z obszaru działania LGD Ziemi Mińskiej, które współpracują/są zainteresowani współpracą z LGD Ziemi Mińskiej  na rzecz celów statutowych stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji LSR. Członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD oraz przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia na wyjazd studyjny należy dokonać w terminie podanym w formularzu zgłoszeniowym, poprzez formularz zamieszczony na www.lgdziemiminskiej.pl na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub osobiście w biurze LGD Ziemi Mińskiej ul. J. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki. Zgłoszeń należy dokonać do dnia 29.05.2019 r. do godziny 12.00 .

Do pobrania:

program Czechy

REGULAMIN REKRUTACYJNY CZECHY

zgłoszenie wyjazd studyjny Czechy

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Rekrutacja do projektu „Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych”
czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019. Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w ramach  Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pt. Wyjazd studyjny – tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych”, która ma na celu organizację wyjazdu studyjnego do Czech dla 45 osób z partnerskich LGD w czerwcu 2019 r.

Na posiedzeniu w dniu 7 maja br. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę operacji ocenionych i wybranych, a znalazło się na niej łącznie 25 operacji, w tym jedna którą realizować będzie LGD Ziemi Mińskiej. Listę wybranych operacji można zobaczyć pod adresem: http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14338-srodki-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich-na-ro.html

Termin wyjazdu: 3-6.06.2019 r. Praga ( Czechy).

Wartość operacji: 60 300,00 zł.

W ramach operacji zostanie zorganizowany wyjazd studyjny do Czech dla 45 osób z partnerskich LGD. Realizacja celu operacji przyczyni się do wzrostu poziomu aktywności mieszkańców obszaru LGD Ziemi Mińskiej. Operacja będzie oddziaływać również do aktywizacji mieszkańców w sferze gospodarczej, podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich. Dzięki realizacji operacji ułatwiona będzie współpraca na arenie międzyregionalnej oraz międzynarodowej.

Grupą docelową są: członkowie LGD, lokalni liderzy, przedstawiciele stowarzyszeń z obszaru LGD, osoby bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie LSR, przedsiębiorcy oraz pracownicy biura LGD  jak również przedstawicieli Partnerów LGD Forum Powiatu Garwolińskiego, LGD „Bądźmy Razem” oraz LGD Zielone Mosty Narwi.

W wyniku realizacji operacji zostaną osiągnięte następujące efekty

 1. Organizacja wyjazdu studyjno-szkoleniowego.
 2. Przeszkolenie 45 osób z 4 partnerskich LGD.
 3. Wzrost aktywności społeczności wiejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w tym kreowania miejsc pracy na obszarze 4 partnerskich LGD w ciągu roku od zakończenia działania.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny.

Zgłoszeń można dokonywać po zapoznaniu się z regulaminem, na karcie zgłoszeniowej.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Rozstrzygnięcie konkursu 3/2019 dla partnerów KSOW na wybór operacji, które będą realizowane w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019
czytaj więcej

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.

17 maja 2019 r. odbyło się w biurze LGD Ziemi Minskiej przy ul. Tuwima 2a lok.U3 05-300 Mińsk Mazowiecki spotkanie analityczno refleksyjne na temat aktualności i trafności celów   Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy obszaru LGD Ziemi Mińskiej, odbyła się dyskusja na temat kształtu LSR oraz wskaźników. Wypracowano wnioski, które posłużą przy zmianie LSR i zwiększeniu budżetu na działania związane z przedsiębiorczością i projektami współpracy.

     

 

Spotkanie analityczno refleksyjne nt. aktualności i trafności celów LSR.
czytaj więcej