Ważne dokumenty

Plan komunikacji LSR

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram planu komunikacji na 2017 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący od 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 22 maja 2013 r.

Regulamin Walnego Zebrania Członków

REGULAMIN RADY LGD Ziemi Mińskiej

Regulamin Pracy Zarządu

Regulamin Pracy Biura LGD

Ważne dokumenty