kri100f86

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”

Cel główny: Integracja międzypokoleniowa oraz wymiana dobrych
praktyk w zakresie kultury, edukacji i włączenia społecznego poprzez
realizację międzynarodowego projektu partnerskiego.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Kulturalnie połączeni”
czytaj więcej

Nabór 3/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)  – rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2022 – Rozwój rozwijanie działalności gospodarczej 

Nabór 3/2022 Rozwijanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

Nabór 2/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.) – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze 2/2022 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Nabór 2/2022 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze 1_2022 Podjęcie

Załącznik nr 1 wskaźniki – Podejmowanie działałności gospodarczej nabór1,2022

Załącznik 2 – kryteria wyboru operacji

Załacznik nr 3 – uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru – podejmowanie działalności

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

Ogłoszenie – specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ogłasza nabór na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR”. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR” w Biurze LGD Ziemi Mińskiej przy ul. Tuwima 2A lok. U3 w Mińsku Mazowieckim od dnia 2 do 13 listopada 2020r. w godzinach od 900 do 1500. Niezwłocznie po zakończeniu naboru Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD ZM www.lgdziemiminskiej.pl . Szczegóły w ogłoszeniu o naborze.

Ogłoszenie – specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR
czytaj więcej