Aktualności

Konkurs Kulinarny APPLE

W ramach projektu współpracy pt. „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość” o akronimie APPLE realizowanego w ramach poddziałania 19.3„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, ogłasza Konkurs kulinarny, w którym uczestnicy będą mogli przedstawić potrawy kulinarne w czterech kategoriach. Celem Konkursu jest identyfikacja i wykreowanie produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. Motywem przewodnim konkursu jest jabłko jako lokalny surowiec, które musi stanowić jeden ze składników przygotowanej potrawy.

Zgłoszenia należy przesyłać na karcie zgłoszeniowej do dnia 20.03.2023 do godz. 12.00 na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub listownie na adres biura: Biuro LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a lok.U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, bądź dostarczyć osobiście, z tytułem wiadomości: „Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość”. ( liczy się data wpływu do biura)

Konkurs odbędzie się w w Domu Wiejskim w Latowiczu, adres: ul. Rynek 1, 05-334 Latowicz od godz. 10.00 dnia 30.03.2023

Przedmiot konkursu:

Ocenie konkursowej podlegać będą potrawy związane z regionem poprzez tradycyjną lokalną recepturę i wykorzystanie lokalnych surowców w postaci jabłek (wg receptury własnej uczestnika Konkursu).

Uczestnicy mogą zgłaszać potrawy do Konkursu w 4 kategoriach:

  1. Zupy, dania główne
  2. Przystawki
  3. Napoje (napoje bezalkoholowe i alkoholowe typu nalewki, piwo i inne).
  4. Desery (ciasta i desery)

Nagrody:

  1. I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach – dyplom oraz bony na 700 zł, 500 zł, oraz 400 zł sponsorowane przez LGD Ziemi Mińskiej, możliwe jest przyznawanie wyróżnień.
  2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom oraz upominek.

Szczegóły zawiera Regulamin:

2023 Regulamin Konkursu kulinarnego

2023 plakat z logo

2023 Karta-zagłoszeniowa-konkurs_kulinarny

Konkurs Kulinarny APPLE