Aktualności

Szkolenie Rady i pracowników biura 14-17 lipca 2016 r.

W dniach 14-17 lipca 2016 r. LGD Ziemi Mińskiej wraz z 8 zaprzyjaźnionymi grupami z Mazowsza zorganizowało szkolenie, którego celem było przygotowanie pracowników biur do świadczenia doradztwa i pomocy w pisaniu wniosków przez beneficjentów oraz przeprowadzenia naborów wniosków z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego Radę LGD i biuro w procesie oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Pracownicy biur szkolili się w dniach 14-15 lipca 2016 r., Rada wraz z pracownikami LGD Ziemi Mińskiej w dniach 16-17 lipca 2016 r.

Szkolenie prowadziła Marzena Cieślak, która zapoznała uczestników z wzorami wniosków i przeprowadziła szkolenie w formie warsztatowej z pisania wniosków oraz biznes planu jak też omówiła najważniejsze akty prawne obowiązujące LGD oraz określające funkcjonowanie biura rady oraz procedury przeprowadzania naborów i przekazywania stosownej dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego.

Osobą która zapoznała uczestników z oprogramowaniem dedykowanym do obsługi naborów wniosków był współtwórca programu Mariusz Wachowicz z firmy OMIKRON.

Szkolenie Rady i pracowników biura 14-17 lipca 2016 r.

Related Posts