Aktualności

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”

LGD Ziemi Mińskiej realizuje operacje pn. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania

Termin wyjazdu: 18-20 października 2023 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej organizu je wyjazd studyjny pt. ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania” realizowany w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023 ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”.

W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie członkowie i pracownicy LGD Ziemi Mińskiej (Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego” – przedstawiciele Partnera są wyłączeni z procesu rekrutacji)

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 września 2023 r. do godziny 09.00 poprzez osobiste dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok. U3, 05-300 Mińsk Mazowiecki  lub przesyłanie formularza na adres e-mail: biuro@lgdziemiminskiej.pl

REGULAMIN REKRUTACYJNY

zgłoszenie wyjazd studyjny

PROGRAM

Wyjazd studyjny ,, Edukacja i współpraca Lokalnych Grup Działania”