Aktualności

Szkolenie 22.10.2019 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

konkurencyjny trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym dla operacji realizowanych w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie

  • Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  • Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

 Szkolenie odbędzie się dnia 22.10.2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM-SZKOLENIA-22.10.2019 r.

 

Szkolenie 22.10.2019 r.