Informacje

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 5 września 2022 roku (poniedziałek) w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.

 • Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 1530.

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,

 • ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1600.

Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad innych punktów.

Dokumenty na Walne Zebranie:

zawiadomienie walne zebranie

protokół walne grudzień 2021

sprawozdanie finansowe

projekt uchwała nr 1 2022 – przyjęcie sprawozdania finansowego

projekt uchwała nr 2 2022 – absolutorium Zarząd

 

Walne Zebranie Członków LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie z zakresu kosztorysowania.

Kurs odbędzie się w terminie 13,14,22,23 września 2022 r., w godz. 8.00-16.00 w Mińsku Mazowieckim. Kurs realizowany jest w ramach projektu „Lokalna Akademia Rozwoju
Kompetencji” o akronimie LARK, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i jest bezpłatny. Więcej informacji w Regulaminie kursu.

Chętnych prosimy o składanie wypełnionych zgłoszeń do biura LGD Ziemi Mińskiej lub wysłanie mailem na adres biuro@lgdziemiminskiej.pl do dnia 01.07.2022 r. do godziny 15.00

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja na kurs z zakresu kosztorysowania
czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – kurs kosztorysowania

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej poszukuję firmy/podmiotu do przeprowadzenia kursu kosztorysowania dla 15 osób w ramach planowanego do realizacji projektu „Lokalna Akademia Rozwoju Kompetencji”. Miejsce realizacji kursu – miasto Mińsk Mazowiecki. Termin realizacji kursu do uzgodnienia, najpóźniej do 30 września 2022 r. Oferty prosimy składać w biurze LGD ZM ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki lub mailem na adres: biuro@lgdziemiminskiej.pl

Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z ogłoszeniem udzielamy bezpośrednio w biurze lub pod numerem telefonu 25 758 80 68. Na oferty czekamy do godziny 1500  dnia 15 czerwca 2022r.

Zapytanie ofertowe – kurs kosztorysowania
czytaj więcej

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) edycja 2022 r.

W dniu 8 lutego b.r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o zmianie harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza (BOM) edycja 2022 r. i wydłużeniu terminu naboru projektów do 27 lutego 2022 r.

W załączeniu przesyłamy Państwu zaktualizowane materiały (banery) i zwracamy się z prośbą o umieszczenie na stronach www bądź portalu społecznościowym.

Nowy harmonogram BOM wygląda następująco:

 • od 1 do 27 lutego 2022 r. – nabór projektów
 • od 28 lutego do 8 kwietnia 2022 r. – ocena projektów
 • do 14 kwietnia 2022 r. – informacja o wynikach oceny projektów i czas na odwołania
 • do 24 maja 2022 r. -ogłoszenie listy projektów poddawanych pod głosowanie
 • od 30 maja do 19 czerwca 2022 r. – głosowanie
 • do 30 czerwca 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Więcej informacji na stronie BOM: https://bom.mazovia.pl/

Budżet Obywatelski Mazowsza (BOM) edycja 2022 r.
czytaj więcej

Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy APPLE

W dniach 27.06.2022-1.07.2022 LGD Ziemi Mińskiej wraz z Partnerami planuje wyjazd studyjny do Hiszpanii w ramach projektu współpracy Apple ( Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość) realizowanego w ramach poddziałania 19.3.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8.03.2022 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdziemiminskiej.plNależy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do Biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok.U3 w Mińsku Mazowieckim.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin_rekrutacji do wszystkich szkoleńHarmonogram Asturias rekrutacjaformularz zgłoszeniowy Hiszpania Asturias luty 2022

Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy APPLE
czytaj więcej

Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zwraca się z zapytaniem o cenę przedmiotu zamówienia: wykonanie ewaluacji zewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 LGD Ziemi Mińskiej. Szczegółowe zapytanie oraz załączniki poniżej:

Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji

 1. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 2. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
 3. Oświadczenie o dysponowaniu zespołem eksperckim
 4. Formularz oferty
 5. Podręcznik monitoringu i ewaluacji LSR
Zapytanie o cenę na opracowanie raportu z ewaluacji
czytaj więcej

Indywidualne konsultacje

W związku z pandemią  wirusa Sars-Cov2 i wprowadzeniem  zaostrzonych zasad bezpieczeństwa, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej mając na uwadze prowadzony nabór wniosków informuje, że  nie będzie organizowała szkoleń, lecz będzie prowadziła doradztwo w formie indywidualnych konsultacji na umówionych wcześniej spotkaniach. Prosimy o rezerwowanie terminów konsultacji telefonicznie pod numerami telefonów: 25 758 80 68, 510-196-722 lub 510-197-225.

Indywidualne konsultacje
czytaj więcej

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze 1_2022 Podjęcie

Załącznik nr 1 wskaźniki – Podejmowanie działałności gospodarczej nabór1,2022

Załącznik 2 – kryteria wyboru operacji

Załacznik nr 3 – uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru – podejmowanie działalności

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej
czytaj więcej