Aktualności

Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy APPLE

W dniach 27.06.2022-1.07.2022 LGD Ziemi Mińskiej wraz z Partnerami planuje wyjazd studyjny do Hiszpanii w ramach projektu współpracy Apple ( Tradycja-Rozwój-Przedsiębiorczość) realizowanego w ramach poddziałania 19.3.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 8.03.2022 r. do godz. 15.00 drogą elektroniczną na adres: biuro@lgdziemiminskiej.plNależy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza. Zgłoszenie można dostarczyć również osobiście do Biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lok.U3 w Mińsku Mazowieckim.

Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin_rekrutacji-do-wszystkich-szkolenHarmonogram Asturias rekrutacjaformularz zgłoszeniowy Hiszpania Asturias luty 2022

Wyjazd studyjny w ramach projektu współpracy APPLE