Aktualności

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.

Dnia 21 lutego 2018 r. w związku ze zobowiązaniami LGD  zawartych w wytycznych MRiRW nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Warsztat odbył się w Domu Weselnym Esta ul. Przemysłowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki.  Warsztat cieszył się dużą frekwencją, obecni byli przede wszystkim członkowie władz stowarzyszenia( Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), przedstawiciele samorządów terytorialnych a także przedsiębiorcy oraz wnioskodawcy.
. W trakcie warsztatu przedstawiono dotychczasową realizacja LSR (podpisane umowy, rozliczone operacje, środki jakie pozostają). Uczestnikom została przedstawiona dokładna prezentacja dotycząca działań LGD. Wyniki LGD Ziemi Mińskiej są imponujące, LGD ogłosiła 18 naborów, z czego 2 są jeszcze w trakcie trwania. Powoli podpisują się umowy i rozliczają projekty.
Zakończeniem spotkania była dyskusja nad realizacją LSR. Podsumowaniem spotkania było wypełnienie ankiety, gdzie można było anonimowo wyrazić swoją opinię oraz pozostawić wskazówki jak można skuteczniej realizować strategię.Warsztat częściowo został przeprowadzony metodą  world cafe. Dzięki takiemu sposobowi prowadzenia warsztatu optymalnie wykorzystano inteligencję zbiorową, która niesie ze sobą ogromny potencjał zastosowań.

                   

Warsztat refleksyjny 21 luty 2018 r.
czytaj więcej

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.

Dnia 8 stycznia 2018 r. oraz 15 stycznia 2018 r. w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki odbyły się bezpłatne szkolenia dla beneficjentów z zakresu przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej, zachowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz podejmowanie działalności gospodarczej. Szkolenia zostały poprowadzone przez Sebastiana Zdanowicza – Główny specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych, Anetę Wójcik – Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych oraz animacji lokalnej i Paulinę Górną – Specjalista ds. administracyjnych i wdrażania LSR.

Tematem szkoleń było omówienie zasad przyznawania pomocy oraz wypełnianie wniosku i biznesplanu o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014-2020, jak również omówienie zasad przygotowania budżetu i harmonogramu projektu. Omówiono najbardziej nurtujące wnioskodawców wątki dotyczące wniosków.

Pozostaje nam życzyć sukcesu w pisaniu wniosków!

                   

Szkolenie 8 i 15 stycznia 2018 r.
czytaj więcej

Korowód Kolędowy 2017

Tradycja kolędowania nie zaginie wtedy gdy będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Dobrym pretekstem do tego jest corocznie organizowany, przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej, „Korowód Kolędowy”. Ta impreza o charakterze integracyjnym została zorganizowana już po raz siódmy. W tym roku odbyła się 8 grudnia, przy współpracy z Gminą Mrozy, Gminnym Centrum Kultury w Mrozach i Zespołem Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Swój artystyczny program zaprezentowało 13 grup:

Kolędnicy z GCK w Mrozach, „Przymrozki” (Mrozy), Grupa artystyczna „Górale z Mazowsza” (Stanisławów), Zespół Kolędniczy „Cegłowiacy” z Cegłowa, Latowicki Korowód, Korowód kolędowy z Wiśniewa (gm. Jakubów), Młodzieżówka z Sulejówka, Międzypokoleniowy Zespół Razem z Kałuszyna, „Bez nazwy” (Dobre), Kolędnicy z Jędrzejowa (gm. Jakubów), Kasianiecka (Kałuszyn), Mistowiacy (gm. Jakubów) oraz Anioły z Super Szkoły (Niedziałka, gm. Mińsk Mazowiecki). Wszystkie grupy pięknie się zaprezentowały. Publiczność była zachwycona strojami, śpiewem i grą aktorską kolędników. Stali bywalcy mówili, że są mile zaskoczeni tym jak z roku na rok wzrasta poziom artystyczny. Komisja konkursowa w składzie: Michał Śmigielski – przedstawiciel Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, Jolanta Kowalczyk – przedstawicielka Gminy Cegłów, Anna Andrzejkiewicz – przedstawicielka Gminnej Biblioteki Publicznej w Kałuszynie oraz Marek Gałązka – przedstawiciel gminy Mrozy, miała przed sobą trudną decyzję.

Jednogłośnie zdecydowano, że nagrodę główną konkursu „Korowód Kolędowy 2017” otrzymał zespół kolędniczy „Bez nazwy” z Dobrego pod opieką Pani Marioli Chojeckiej (wielokrotni laureaci Korowodów Kolędowych).

Drugie miejsce zajął Zespół Kolędniczy „Cegłowiacy” gdzie pięknym głosem i grą aktorską wyróżniała się Anna Osmakowicz i Tadeusz Lempkowski.

Trzecie miejsce było najtrudniejszą decyzją i zdecydowano, że ex aequo zajmą je dwie grupy: „Latowicki Korowód” pod opieką Jerzego Zawadki oraz Anioły z Super Szkoły pod opieką Elżbiety Roguskiej.

Jury pochwaliło grupę Młodzieżówka z Sulejówka, który wyróżnił się dzięki występom wspaniałych diabłów. Wszyscy uczestnicy konkursu dostali drobne upominki.

Dziękujemy za  wesołe, a za razem bardzo wzruszające występy, które tak cudownie łączą pokolenia. Dzięki temu, że „chce Wam się chcieć” nasze piękne zwyczaje ocaleją od zapomnienia.

Zwycięzcom gratulujemy wygranych, a wszystkich zapraszamy za rok!

DSC_0593 — kopia DSC_0595 DSC_0614 DSC_0617DSC_0632 — kopia DSC_0642 — kopia DSC_0648 DSC_0651 DSC_0656 — kopia DSC_0657 DSC_0665 — kopia DSC_0666 DSC_0692 DSC_0706 DSC_0712 DSC_0740 DSC_0745 DSC_0752 DSC_0821 DSC_0877 DSC_0936 DSC_0946 DSC_1015 DSC_1016a

Korowód Kolędowy 2017
czytaj więcej

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.

Dnia 4 grudnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Pałacu Żaków( Żaków 53, 05-332 Siennica) odbyło się bezpłatne szkolenie połączone z warsztatem ewaluacyjnym dotyczącym dotychczasowego stanu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Ziemi Mińskiej. Program dnia składał się z 2 części  – w pierwszej części pracownicy LGD omówili zasady ubiegania się o wsparcie w ramach wdrażania poddziałania 19.2, przedstawiono warunki i zakresy wsparcia, omówiono lokalne kryteria wybory, procedury oraz formularz wniosku wraz z biznesplanem. W kolejnej części spotkania Prezes Zarządu Piotr Rawski przedstawił dotychczasowy stan wdrażania LSR, omówił przeprowadzone dotychczas nabory wniosków. Przedstawił procent podpisanych umów w stosunku do wybranych i mieszczących się w limicie wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego. Omówił też działania komunikacyjne jakie stosuje LGD w ramach Planu Komunikacji. Podsumowaniem dnia było zebranie ankiet i opinii od uczestników warsztatu, które będą służyły do określenia efektywności wdrażania LSR oraz będą stanowiły materiał wyjściowy podczas ewaluacji wewnętrznej.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za poświęcony czas owocną dyskusję dotyczącą rozwoju obszaru oraz wyrażanie swojej opinii na temat wdrażania LSR.

DSC_0525 DSC_0529 DSC_0553 DSC_0554 DSC_0562 DSC_0576 DSC_0579 DSC_0583 DSC_0584 DSC_0587 DSC_0513 DSC_0539 paula

Wdrażanie poddziałania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Warsztat ewaluacyjny.
czytaj więcej

Szkolenie 24 października 2017 r.

24 października 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 w Mińsku Mazowieckim odbyło się szkolenie z zakresu:

  1. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które
  2. umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  3. skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.
  4. Zachowania dziedzictwa lokalnego,
  5. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
  6. Tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi,
  7. Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych.

Szkolenie skierowane było przede wszystkim dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych jak też dla wszystkich zainteresowanych rozwojem terenów wiejskich.

Szkolenie zaczęło się od omówienia zasad ubiegania się o wsparcie w ramach powyższego zakresu. Szkolenie przeprowadzili pracownicy biura LGD Ziemi Mińskiej – Sebastian Zdanowicz oraz Aneta Wójcik. Następnie, omówiono zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej. Prześledzono, krok po kroku, formularz wniosku, limity, kryteria wyboru operacji oraz wskaźniki do osiągnięcia w ramach operacji.

DSC_0443 DSC_0444 DSC_0446 DSC_0451 DSC_0454 DSC_0457 DSC_0469 DSC_0476 DSC_0477 DSC_0484 DSC_0485 DSC_0489 DSC_0490

Szkolenie 24 października 2017 r.
czytaj więcej

Konkurs kulinarny 2017

Dnia 22 września 2017 r. w Wiosce Kulinarnej w Podcierniu odbył się konkurs pt. „Nasze kulinarne dziedzictwo – konkurs na potrawę regionalną 2017”. W tym roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zorganizowała konkurs we współpracy z Wójtem Gminy Cegłów Marcinem Uchmanem. Bardzo dziękujemy za tak owocną współpracę i pomoc w przygotowaniu finału konkursu, którego celem jest identyfikacja i promocja produktów lokalnych wytwarzanych metodami tradycyjnymi. W tej edycji zgłoszono 49 potraw w 3 kategoriach.

I tak w kategorii Barszcz regionalny, dania główne:

I miejsce zajęły „Piersi po pierzynką” w wykonaniu Renaty Parol

II miejsce zajęła „Pieczona jagnięcina w korzennej marynacie” przyrządzona przez Jadwigę Trąbicką

III miejsce zajął „Barszcz chrzanowy”  w wykonaniu Elżbiety Bajszczak

W kategorii Wędliny, wyroby garmażeryjne, przystawki:

I miejsce zajął „Szczupak faszerowany” w wykonaniu Lucyny Dworakowskiej

II miejsce zajął „Pasztet w cieście” w wykonaniu Marzanny Anny Kosieradzkiej

III miejsce zajął „Smalec z fasoli” przygotowany przez Klub Kulturalne Zacisze

 

W trzeciej kategorii Napoje i desery:

I miejsce zajął „Tort tradycyjny” w wykonaniu Alicji Jaworczuk

II miejsce zajęła „Szarlotka” w wykonaniu Karoliny Gańko

III miejsce zajęła „Nalewka kawowa” którą zrobił Wojciech Nowak

Konkurs ma kultywować mazowieckie tradycje kulinarne oraz podkreślić wartość produktu lokalnego – jego unikalność i oryginalność ściśle związaną z regionem, który objęty jest Lokalną Strategią Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej.

1.JPG 2 DSC_0158 DSC_0167 DSC_0170 DSC_0177 DSC_0205 DSC_0209 DSC_0214 DSC_0217 DSC_0227 DSC_0241 4 DSC_0142 DSC_0143 DSC_0144

 

Konkurs kulinarny 2017
czytaj więcej

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2017

W dniach 5-7 września 2017 r. w Sierpcu odbyły się szkolenia z cyklu szkoleń dla Rady, Zarządu LGD, pracowników biura LGD Ziemi Mińskiej oraz beneficjentów w przedmiocie metodyki pisania, oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Łukasik – Kierownik Wydziału Leader w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Dyrektor biura LGD Ziemi Mińskiej – Piotr Rawski, Główny Specjalista ds. wdrażania funduszy unijnych – Sebastian Zdanowicz.

Celem wyjazdu było przeszkolenie członków organu decyzyjnego, członków Zarządu oraz pracowników biura. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami oceny na każdym z istotnych etapów oceny, a także zostały omówione błędy, uchybienia i braki załączników jakie popełniają wnioskodawcy w składanych wnioskach ze wszystkich zakresów określonych rozporządzeniem, a także biznesplanach z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej.

Szkolenie obejmowało praktyczne omówienie trybów udzielania wsparcia w ramach projektów konkursowych. Dzięki podnoszeniu kompetencji przez członków Rady i pracowników biura poprzez szkolenia, biorący udział w konkursach na dofinansowanie mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz mieć pewność, że ich wnioski zostaną rzetelnie ocenione.

Potencjalni beneficjenci serią pytań wyjaśnili różne wątpliwości dotyczące wypełniania wniosków. Wszyscy wyszli dość usatysfakcjonowani i pełni zapału do realizacji LSR.

6 września, po śniadaniu, grupa udała się zwiedzić Muzeum Wsi Mazowieckiej. Pani przewodnik bardzo ciekawie opowiadała jak muzeum powstawało, skąd są eksponaty. Mimo mżawki uczestnicy byli bardzo zadowoleni i z zaciekawieniem oglądali skarby muzeum, często przypominając sobie własne dzieciństwo lub opowieści dziadków. Tego dnia, po obiedzie odbyły się kolejne panele szkoleniowe.

Szkolenie w Sierpcu pozwoliło nam poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z funkcjonowaniem LGD, podwyższyło nasze kwalifikacje oraz kompetencje, jak również wpłynęło na zintegrowanie się członków LGD Ziemi Mińskiej biorących udział w tym szkoleniu

. 1_00001 2_00002 3_00003 4_00004 5_00005 7_00007 8_00008 9_00009 10_00010 11_00011 12_00012 13_00013 15_00015 16_00016 17_00017 DSC_0098_00002 DSC_0104_00003 DSC_0109_00004 DSC_0111_00005 DSC_0121_00006 DSC_0122_00007 DSC_0125_00008 DSC_0129_00009 DSC_0136_00010

Wyjazd studyjno-szkoleniowy do Sierpca 2017
czytaj więcej

Dożynki Jakubów 2017

Na terenie gmin członkowskich odbywają się różne imprezy kulturalno rozrywkowe w tych wydarzeniach bierze udział wiele osób w tym: władze gminy, władze gmin sąsiednich, zaproszeni goście, przedsiębiorcy oraz wielu mieszkańców. Taką okazją do spotkania mieszkańców Gminy Jakubów jak i wszystkich objętych LSR LGD Ziemi Mińskiej były Dożynki w Gminie Jakubów w tym roku organizowane w miejscowości Wiśniew.  LGD Ziemi Mińskiej podczas nich promowało Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz działanie LEADER.

W Wiśniewie LGD Ziemi Mińskiej reprezentował sam Prezes Zarządu Piotr Rawski. Udzielał on informacji na temat  możliwości uzyskania pomocy na działania LEADER. Ponadto podczas wydarzenia dzięki wydawnictwu, które przedstawia zrealizowane projekty za pośrednictwem LGD Ziemi Mińskiej, promowany był dotychczasowy dorobek w ramach poprzedniej perspektywy finansowej PROW 2007-2013. Była to nie tylko okazja do zaprezentowania osiągnięć z poprzedniego okresu programowego lecz możliwość przybliżenia nowych możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych z programu LEADER na lata 2014-2020 mieszkańcom gminy Jakubów i okolic.
Ponadto odbyły się konkursy, degustacje, swoje umiejętności wokalne i taneczne zaprezentowały również zespoły z terenu działania LGD Ziemi Mińskiej. Wiele osób otrzymało profesjonalne informacje na temat  możliwości pozyskania dofinansowań za pośrednictwem LGD.

IMG_2448-1 IMG_2466-1 SAM_0775-1 SAM_0842-1 SAM_0935-1  DSC_0368 DSC_0175

Dożynki Jakubów 2017
czytaj więcej

Szkolenie 14 czerwca 2017 r.

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej w dniu 14 czerwca  2017 roku od godziny 10.00  LGD Ziemi Mińskiej zorganizowała bezpłatne szkolenie dotyczące Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi oraz
  • wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie poprowadził Prezes Zarządu Piotr Rawski oraz Główny Specjalista dr. realizacji LSR Sebastian Zdanowicz. 23432379_1657548210975535_342453160_o 23469109_1657546834309006_93718837_o  23469470_1657548514308838_1951478332_o 23432912_1657547780975578_862915135_o

Szkolenie 14 czerwca 2017 r.
czytaj więcej

Szkolenie 12 czerwca 2017 r.

Dnia 12 czerwca 2017 r. w Urzędzie miny Mińsk Mazowiecki odbyło się bezpłatne szkolenie dla beneficjentów z zakresu stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji. Szkolenie poprowadził Piotr Rawski – Dyrektor biura LGD ZM oraz Sebastian Zdanowicz – Główny Specjalista ds. wrażania funduszy unijnych.

Tematem szkolenia były obowiązki beneficjentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej Dz. U. poz. 106 z dnia 17 stycznia 2017 r. Dość szczegółowo omówiono Portal Ogłoszeń ARiMR – obowiązek zamieszczania zapytań ofertowych na wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, funkcjonalność portalu oraz wniosek o nadanie uprawnień do portalu.

DSC_0557_00004 DSC_0560_00007 DSC_0561_00008 DSC_0564_00011 DSC_0565_00012 DSC_0566_00013 DSC_0568_00015 DSC_0569_00016 DSC_0571_00018 DSC_0572_00019 DSC_0573_00020 DSC_0574_00021 DSC_0576_00023 DSC_0579_00026 DSC_0580_00027

Szkolenie 12 czerwca 2017 r.
czytaj więcej