Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR

Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze 4/2017 trwającym od 30 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 do godz. 15.00 do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

 

Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 4/2017

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 3 lit. b Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiwspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

ogłoszenie o naborze 4/2017

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 4/2017

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 4/2017
czytaj więcej