Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w odpowiedzi na  ogłoszenie o naborze 4/2017 trwającym od 30 czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 do godz. 15.00 do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej nie wpłynął żaden wniosek.

 

Nabór 4/2017 wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR;