Aktualności

Szkolenie

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

Temat: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

  1. tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi
  2. wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Szkolenie odbędzie się dnia 11 czerwca  2018 r. od godziny 10.00 w siedzibie Gminy Mińsk Mazowiecki  05-300 Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14. Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM-szkolenie-11 czerwca 2018

Szkolenie