Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia obowiązujący od 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 28 września 2015 r.

Statut Stowarzyszenia obowiązujący do 22 maja 2013 r.

Regulamin Rady obowiązujący od 17 października 2016 r.

Regulamin Rady obowiązujący do 17 października 2016 r.

Plan komunikacji LSR

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Zestawienie rzeczowo-finansowe na lata 2014-2020

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Aktualne zestawienie rzeczowo-finansowe z realizowanych przez LGD operacji oraz o sposobie wykorzystania środków finansowych za okres od 01.06.2016 – 31.12.2016 r.

Dokumenty Stowarzyszenia