Aktualności

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027

Opis partycypacyjnego sposobu tworzenia LSR  rozpoczęliśmy od konsultacji z mieszkańcami. Rozkład spotkań przedstawiał się następująco ( realizowany wg. wcześniej założonego planu włączenia społeczności lokalnej).

Lp. Miejscowość Miejsce spotkania Termin i godzina spotkania
1. Cegłów Cegłów / Urząd Miasta i Gminy Cegłów 19 wrzesień 2022 r.
godzina 15:30
2. Dębe Wielkie Dębe Wielkie / Urząd Gminy w Dębem Wielkim 22 wrzesień 2022 r.
godzina 18:00
3. Dobre Dobre / OSP w Dobrem 23 września 2022 r.
godzina 9:00
4. Halinów Halinów / Urząd Miejski w Halinowie, 22 wrzesień 2022 r.
godzina 15:00
5. Jakubów Jakubów / Urząd Gminy Jakubów 19 września 2022 r.
godzina 16:00
6. Kałuszyn Kałuszyn / Dom Kultury w Kałuszynie 27 września 2022 r.
godzina 10:00
7. Latowicz Latowicz/ Urząd Gminy Latowicz 16 wrzesień 2022 r.
godzina  10:00
8. Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki / Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 15 wrzesień 2022 r.
godzina  12:30
9. Mrozy Mrozy / Urząd Miasta i Gminy Mrozy 22 września 2022 r.
godzina 16:00
10. Siennica Siennica / Urząd Gminy Siennica 30 sierpień 2022 r.
godzina 9:00
11. Stanisławów Stanisławów/ Urząd Gminy w Stanisławowie 1września 2022 r o godz. 1600
12. Stanisławów Stanisławów / Gminny Ośrodek Kultury 11 października 2022 r. godz. 9:00
13. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych 29 sierpnia o godz. 18:00
14. Sulejówek Sulejówek / Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Ignacego Jana Paderewskiego 17 października 2022 r. godz. 18:00

 

Dziękujemy wszystkim za liczny udział w spotkaniach, merytoryczne dyskusje i ciekawe pomysły.

We wszystkich działaniach aktywny udział brali sołtysi, jako najściślejsi reprezentanci poszczególnych miejscowości. W każdym spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Częstymi uczestnikami zebrań byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędnicy gminni i powiatowi. Reprezentowane organizacje i grupy nie stanowią pełnej reprezentacji społeczności ale najlepiej odzwierciedlają najbardziej aktywne społecznie podmioty.

Pozyskiwanie informacji i udział decyzyjny w opracowaniu strategii możliwy był dzięki zastosowaniu zróżnicowanych metod i narzędzi. Po pierwsze były to konsultacje społeczne, czyli spotkania i warsztaty, na których mieszkańcy mogli dowiedzieć się o założeniach nowego okresu programowania ale również wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. W trakcie tych spotkań korzystano z narzędzia analizy SWOT. W przypadku diagnozowania skonkretyzowanych obszarów zastosowano ankiety internetowe badające potrzeby młodzieży i seniorów. Ankiety prowadzone były również metodą bezpośrednią PAPI niezbędną w przypadku docierania do seniorów niekorzystających z komputerów i smartfonów. Jednym z ważniejszych sposobów wzajemnej komunikacji z mieszkańcami były rozmowy i konsultacje prowadzone z członkami zespołu powołanego do opracowania LSR. Cały czas funkcjonowało również biuro LGD, gdzie mieszkańcy konsultowali się w sprawie Strategii jak również zgłaszali swoje oczekiwania względem tego dokumentu.

Relacja zdjęciowa poniżej:

Cegłów

Dębe Wielkie

 

Dobre

 

Halinów

Jakubów

Kałuszyn

Latowicz

Mińsk Mazowiecki

Mrozy

Siennica

  

Stanisławów GOK

Stanisławów UM

 

Sulejówek I spotkanie

Sulejówek II spotkanie

 

Podsumowanie spotkań dot. budowy LSR 2023-2027