Aktualności

Zapytanie ofertowe – Wyjazd studyjny APPLE

Zapraszamy do składania ofert na organizację 5 dniowego wyjazdu studyjnego do Hiszpanii dla 68 osób. Zapytanie realizowane jest w ramach zadania I A pod nazwą „Wyjazd Studyjny w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3.

Szczegóły zawiera zapytanie ofertowe. Czas na składanie ofert do 28.02.2022 r.

Załącznik 1. Formularz ofertowy NOWY – wyjazd studyjny do edycji

Załącznik 2.oświadczenie o braku powiązań do edycji

zapytanie 7.02 2022

Zapytanie ofertowe – Wyjazd studyjny APPLE