Sebastian Zdanowicz

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.

 

Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:

1. Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są   świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo -wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo  

b)  skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów          

                                  

Szkolenie odbędzie się dnia 29 października 2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2a., lok. U-3, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Program szkolenia w załączeniu.

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE
czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

ogłoszenie o naborze 5/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 5/2019

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

 

OGŁOSZENIE O NABORZE 5/2019 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych
czytaj więcej

KOMUNIKAT NABÓR 3/2019 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2019

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – rozwijanie działalności gospodarczej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 1.785.720,03 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęły 16 wniosków.

W dniu 30 września 2019 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół 3/2019

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem 3/2019

Lista operacji niezgodnych z LSR w tym z Programem 3/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania 3/2019

KOMUNIKAT NABÓR 3/2019 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

KOMUNIKAT NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2019 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 4/2019

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami  – podejmowanie działalności gospodarczej;

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 720.000,00 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynęło 18 wniosków.

W dniu 30 września 2019 r wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Protokół 4/2019

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem 4/2019

Lista operacji wybranych do dofinansowania 4/2019

 

KOMUNIKAT NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 1500 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie Limit dostępnych środków w naborze Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Rozwijanie działalności gospodarczej 1.785.720,03 zł 16     2 675 591,00   zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 30 września 2019r.

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Nabór Nr 3/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej

KOMUNIKAT
Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje, że w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 15.00 zakończyło się przyjmowanie wniosków na nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej informacja o liczbie wniosków, jaka wpłynęła do biura LGD ZM:

 

Działanie

Limit dostępnych środków w naborze Liczba    złożonych wniosków Wnioskowana kwota dofinansowania – ogółem
Podejmowanie działalności gospodarczej 720.000,00 zł.    18     1 080.000,00 zł

 

Rada LGD rozpoczęła procedurę oceny i wyboru wniosków do dofinansowania. Po jej zakończeniu na stronie internetowej LGD ZM zostaną opublikowane listy wniosków wybranych jak i niewybranych do dofinansowania. Planowany termin zakończenia procedury wyboru wniosków ok. 30 września 2019r.
Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Nabór Nr 4/2019 – Podejmowanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 4/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 4/2019

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

NABÓR 4/2019 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
czytaj więcej

Nabór 3/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiRozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2019

Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 3/2019

Załącznik nr 3 Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

 

Nabór 3/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

SZKOLENIE

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na bezpłatne szkolenie.
Temat: Poddziałanie19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie:
1. Podejmowania działalności gospodarczej
2. Rozwijania działalności gospodarczej

 

Szkolenie odbędzie się dnia 23 lipca 2019 r. tj. wtorek od godziny 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki (na 1 piętrze). Program szkolenia w załączeniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

SZKOLENIE
czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu   27 maja 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 16, 00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum o godz. 16,30 w drugim terminie w siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Chełmońskiego 14, w sali konferencyjnej na I piętrze odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

BILANS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA DODATKOWA

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 27.05.2019 r.
czytaj więcej