Sebastian Zdanowicz

Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwijanie działalności gospodarczej;

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianamiRozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 3/2021

Załącznik nr 1 – Wskaźniki – rozwijanie działalności goswpodarczej

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 3/2021

Załącznik nr 3 uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru

Nabór 3/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Podejmowanie działalności gospodarczej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 1 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Załącznik nr 2 Lokalne Kryteria Wyboru Operacji do naboru 2/2021

Załącznik nr 3 Uzasadnienie do kryteriów – podejmowanie działalności gospodarczej

 

Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej
czytaj więcej

Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres i temat: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. poz. 1570 Dz. U. z dnia 9 października 2015 r. z późniejszymi zmianami – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ogłoszenie o naborze nr. 1/2021

Załącznik nr. 1 – wskaźniki

Załącznik nr. 2 – Lokalne kryteria

Załącznik nr. 3 – Uzasadnienie do kryteriów

 

Nabór 1/2021 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
czytaj więcej

KOMUNIKAT

W dniach od 29.01.2020 r. – 31.01.2020 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej będzie nieczynne z powodu wyjazdu studyjno – szkoleniowego.

KOMUNIKAT
czytaj więcej

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej  rozpoczyna procedurę aktualizacji   Lokalnej Strategii Rozwoju. Wnioski w sprawie zmian zapisów w LSR mogą zgłaszać: członkowie LGD ZM, organy Stowarzyszenia oraz mieszkańcy obszaru na terenie którego realizowana jest LSR. Wnioski należy zgłaszać na formularzu – dostępnym na stronie internetowej. Formularze ze zgłoszonymi propozycjami zmian zapisów w LSR można składać osobiście w biurze LGD ZM, drogą mailową na adres mailowy: biuro@lgdziemiminskiej.pl lub przesłać na adres biura LGD Ziemi Mińskiej ul. Tuwima 2A lokal U3, 05 – 300 Mińsk Mazowiecki.

Jednocześnie zapraszamy mieszkańców na spotkania konsultacyjne, które będą odbywały się w terminach podanych poniżej, na spotkaniach zostaną wypracowane wnioski do aktualizacji LSR w tym diagnozy obszaru.

 

Lp. Termin spotkania Miejsce spotkania- adres
1 25 stycznia 2020r. godz. 900 OSP Grzebowilk, Grzebowilk ul. Mazowiecka 11, 05-332 Siennica
2 3 luty 2020r. godz. 1100 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki; ul. Chełmońskiego 14; 05-300 Mińsk Mazowiecki
3 10 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
4 17 luty 2020r. godz. 1100 Biuro LGD Ziemi Mińskiej; ul. Tuwima 2A lok. U3; 05-300 Mińsk Mazowiecki
5 28 luty godz. 1100 Dom Weselny „Esta” ul. Przemysłowa 8,       05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie w procedurę aktualizacji LSR.

Formularz wniosku do aktualizacji LSR

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Mińskiej
czytaj więcej

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na „Zawodowy kurs wizażu”. Kurs współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek). Kurs odbywa się w systemie weekendowym  w terminie: 11.01.2020 r. – 29.02.2020 r, miejsce kursu: Warszawa ul. Piękna 68. Udział w „Zawodowym kursie wizażu” jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

„ZAWODOWY KURS WIZAŻU”
czytaj więcej

Kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu” Kursy współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W kursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie mające miejsce zamieszkania (zameldowania) na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej (gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek). Kursy odbędą się w Mińsku Mazowieckim.
Udział w kursach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kursy: prawo jazdy kategorii C z kwalifikacjami, prawo jazdy kategorii D z kwalifikacjami, wielozadaniowych nośników osprzętu
czytaj więcej

NABÓR 5/2019 OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2019 r. zakończyła się procedura oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2019

Zakres i temat:  Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

odpowiadający § 2 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

  1. a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
  2. b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów; 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 84.967,78 zł.

Do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej wpłynął 1 wniosek

Wszystkim Wnioskodawcom dziękujemy za złożenie wniosków !!!

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.

Lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem

Lista operacji wybranych do dofinansowania

protokół z dnia 26.11.2019

 

NABÓR 5/2019 OGŁOSZENIE BUDOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH
czytaj więcej

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 09.12.2019 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu 9 grudnia 2019 roku (poniedziałek) w Pałacu „Noce i dnie” w Nowej Pogorzeli w gminie Siennica, adres: Nowa Pogorzel, ul. Pałacowa, 05-332 Siennica, adres strony internetowej: http://www.palac-noceidnie.pl odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie.
• Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 16.30.
W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,
• ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 17.00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

PROTOKÓŁ Z POPRZEDNIEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD ZIEMI MIŃSKIEJ dnia 09.12.2019 r.
czytaj więcej

WYJAZD STUDYJNY „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej zaprasza na wyjazd studyjny pt. „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości” w dniach 16-18.12.2019 r. do Zakopanego . Wyjazd studyjny współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” – poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W wyjeździe studyjnym mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania (zameldowania) lub działające na obszarze działania LGD Ziemi Mińskiej lub, ( gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica ,Stanisławów, Sulejówek). Udział w wyjeździe studyjnym jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

REGULAMIN REKRUTACYJNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WYJAZD STUDYJNY „Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości”
czytaj więcej